top of page

Raphaïs - Disclaimer

Deze website is eigendom van
Raphaïs - Rebry Ann

Oostrem 5

8800 Roeselare

email: info@raphais.be

BE 0845.763.091
RPR Kortrijk

Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, foto's, productnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door de intellectuele rechten en behoren toe aan Raphaïs, Rebry Ann of rechthoudende derden.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. 

Raphaïs - Ann Rebry zorgt ervoor dat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze goede zorg kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de versterkte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Raphaïs - Rebry Ann de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Raphaïs - Rebry Ann - kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site. De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Raphaïs - Rebry Ann geeft geen garanties voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zouden voortvloeien uit de toegang of het gebruik van de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

payment methods
bottom of page